רשימת הקורסים

הקורסים של שנת הלימודים תשפ"ב פתוחים להרשמה.

אפשר להגיש מועמדות ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

חשוב מאוד! בעת ההרשמה עליכם לעדכן את המידע לגבי המעמד שלכם בשנת הלימודים הבאה תשפ"ב (מוסד אקדמי, חוג, תואר, שנת לימודים לתואר) וללחוץ על שמור ורק לאחר מכן לבחור את הקורסים אליהם אתם רוצים להתקבל.

יש להעלות למידע האישי: גיליונות ציונים עדכניים (תלמידי כל התארים), אישורי זכאות לתואר ראשון ותואר שני (תלמידי תארים מתקדמים) ובמידה שתדרשו - אישור פרטני מועדת ההוראה במוסד האקדמי על שהקורס יוכר לכם. ניתן להעלות ציונים המופיעים במידע האישי באוניברסיטה כל עוד הם כוללים: שם או לוגו של המוסד האקדמי, שם הסטודנט, ת.ז. של הסטודנט, פירוט הציונים של כל שנות הלימוד, ממוצע רב שנתי (תלמידי שנה ג' תואר ראשון) וציון סופי לתואר (תלמידי תארים מתקדמים).

מועדי הרשמה

* ההרשמה לכל הקורסים של סמסטר א' ושל סמסטר ב' תיסגר ביום ראשון ה-5 בספטמבר 2021.

ההרשמה לקורסים תיפתח שוב לאחר הטיפול בכל המועמדים שנרשמו עד לתאריך הנ"ל וקבלת נרשמים נוספים תהיה על סמך מקום פנוי. הודעות על קבלה לקורסים תישלחנה למועמדים לפני תום תקופת השינויים של סמסטר א'.

סטודנטים שקיבלו הודעת קבלה לקורס ואישרו את השתתפותם בו יוכלו לבטל את השתתפותם עד לתאריכים המפורטים להלן

* הקורסים "זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקווטיות", "שיטות מתקדמות במחקר תת ימי (AAUS)" ו- "נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית" לא ניתן לבטל.
* שאר הקורסים של סמסטר א': יום ראשון ה- 17 באוקטובר 2021.
* הקורסים של סמסטר ב': יום ראשון ה- 6 בפברואר 2022.
 

סטודנטים שטרם קיבלו מייל על שהתקבלו לקורס נמצאים ברשימת ההמתנה.

אנו פונים לסטודנטים שברשימת ההמתנה במידה שמתפנים מקומות.

ייתכנו שינויים בכל רגע. אנא עקבו אחרי המיילים שנשלחים אליכם מהמכון ואם אתם נדרשים להגיב עליהם, אנא הגיבו בהקדם.

 

הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3 תל-חיעזריאלי
זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות 10-19/10/2021 סגור להרשמה 6 3 - 5 3 4 6 4 3 - -
שיטות מתקדמות במחקר תת ימי AAUS 20-29/10/2021 סגור להרשמה 6 3 - 3 3 2 3 - - - -
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 31/10-5/11/2021 סגור להרשמה 4 2 2 3 2 3.5 4 3 3 - -
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת מחזור 1 7-12/11/2021 סגור להרשמה 4 - - 3 2 3 - - 3 - -
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת מחזור 2 14-19/11/2021 סגור להרשמה 4 - - 3 2 3 - - 3 - -
ביולוגיה של אלמוגים 21-30/11/2021 סגור להרשמה 7 3 3 5 3 4 7 - 3 3 -
אוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית 19-28/12/2021 סגור להרשמה 6 3 - - 3 4 5 - 3 - -
הכרת הפלנקטון 27/2-4/3/2022 סגור להרשמה 4 2 3 4 2 3 4 3 3 - -
פלאו-אוקיאנוגרפיה 6-11/3/2022 סגור להרשמה 4 2 - 3 2 3 3 3 3 - -
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 20-25/3/2022 סגור להרשמה 4 2 - 4 2 3 4 - 3 - -
פוטוסינתזה ימית 3-12/4/2022 סגור להרשמה 6 3 3 5 3 3 6 4 3 3 -
מיקרוביולוגיה ימית 24/4-3/5/2022 סגור להרשמה 7 3.5 3 5 3 4 7 4 - - -
שיטות סטטיסטיות באקולוגיה ימית 8-13/5/2022 סגור להרשמה 4 2 - 4 2 3 4 3 - - -
נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי לא יתקיים השנה סגור להרשמה 3 2 3 3 1.5 - 3 3 - - -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 22-27/5/2022 סגור להרשמה 4 2 - 4 2 2 4 3 3 - -
שיטות כמותיות לניתוח חברות ימיות 29/5-3/6/2022 סגור להרשמה 5 2 - 4 2 3 3 3 - - -
ביולוגיה של אלמוגים ושימור (בינלאומי) 6-16/6/2022 פתוח להרשמה 7 3 - 5 3 2 5 4 3 - -

1. מכון ויצמן למדע
יש אישור לסטודנטים הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי מדעי החיים (הפקולטה לביולוגיה והפקולטה לביוכימיה) להשתתף בקורס אחד בכל תואר. ההשתתפות בקורס נוסף מותנית בקבלת אישור מהמנחה. נקודות הזכות המופיעות בטבלא מאושרות רק לסטודנטים הלומדים מדעי החיים.
סטודנטים הלומדים מדעי הפיזיקה, מדעי הכימיה, מתמטיקה ומדעי המחשב או הוראת המדעים נדרשים להציג אישור פרטני הקובע כי הקורס אותו הם מעוניינים ללמוד יוכר להם כחלק מתכנית הלימודים. עבור סטודנטים אלה, מספר נקודות הזכות שתוכרנה על ידי מכון ויצמן עשוי להיות שונה מהמספר שמופיע בטבלא.

 


2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.


3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.


4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים. סטודנטים מפקולטות אחרות בטכניון צריכים לפנות ליו"ר ועדת ההוראה בחוג בו הם לומדים על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס. 

Top