רשימת הקורסים

הקורסים של שנת הלימודים תשע"ח פתוחים להרשמה. 
חשוב לקרוא את ההסבר המופיע תחת "הוראות הרשמה לקורסים" בדף הרשמה לקורסים.
ניתן להיות רשומים לכל היותר ל-4 קורסים בו זמנית. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

חשוב מאוד! בתהליך ההרשמה קודם כל יש לעדכן את פרטי הלימודים (מוסד אקדמי, חוג, תואר, שנת לימודים לתואר) שיהיו תקפים לשנת תשע"ח וללחוץ על שמוררק לאחר מכן יש לבחור את הקורסים אליהם רוצים להתקבל.

יש להעלות למידע האישי במערכת המכון:  גיליונות ציונים, אישורי זכאות לתואר (אם סיימתם תואר/תארים), אישורים פרטניים על ההכרה בקורס (במידת הצורך). ניתן להעלות את הציונים המופיעים במידע האישי באוניברסיטה כל עוד הם כוללים שם/לוגו של המוסד האקדמי, שם הסטודנט, ת.ז. של הסטודנט, פירוט הציונים של כל שנות הלימוד, ממוצע רב שנתי (תלמידי שנה ג' תואר ראשון) וציון סופי לתואר (תלמידי תארים מתקדמים).

מועדי הרשמה

קורסי סמסטר ב': ההרשמה לחלק מהקורסים תישאר פתוחה עד ל- 25-03-2018

הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3
ביולוגיה של אלמוגים 22-31/10/2017 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - 3
קורס צלילה מדעית (AAUS) 1-10/11/2017 סגור להרשמה - * * - - - ** - -
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 12-17/11/2017 סגור להרשמה 4 1 2 3 2 3.5 4 2 3
ננו-מזרקים במדוזות ואלמוגים- מערכת הזרקה בת 700 מיליון שנה 26/11-1/12/2017 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 2 3
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת מחזור 1 3-12/12/2017 סגור להרשמה 5 * 3 5 2 3.5 5 - 3
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת מחזור 2 (אנגלית) 24/12-2/1/2018 סגור להרשמה 5 * 3 5 2 3.5 5 - 3
הכרת הפלנקטון 7-12/1/2018 סגור להרשמה 4 1 3 4 2 3 4 2 3
סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת 17-26/1/2018 סגור להרשמה 5 * * 4 2 3 4 3 3
מיקרוביולוגיה ימית 20-29/3/2018 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - -
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 8-13/4/2018 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 - 3
פלאו-אוקיאנוגרפיה 22-27/4/2018 פתוח להרשמה 4 * * - 2 3 3 2 -
שיטות כמותיות באקולוגיה ימית 9-18/5/2018 פתוח להרשמה 7 1 * 5 2 4 7 - -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 27/5-1/6/2018 סגור להרשמה 4 * * 4 2 - 4 - -
גיאולוגיה וגיאופיזיקה של הסביבה הימית 3-8/6/2018 פתוח להרשמה 4 * * 3 2 3 4 2 3

1. מכון ויצמן למדע

כל הסטודנטים ממכון ויצמן נדרשים להמציא אישור מנחה להשתתפות בקורס.

כל הקורסים המקנים נקודת זכות אחת (1), להוציא 2 הקורסים המפורטים בהמשך, מאושרים ללומדים מדעי החיים (ביולוגיה וביוכימיה).

הקורס 'התנהגות וחושים של בעלי חיים בשונית האלמוגים' מאושר רק לתלמידים במסלול מדעי המח או לאלו שעבודת המחקר שלהם עוסקת ישירות בנושאים הנלמדים בקורס בכפוף להמצאת אישור פרטני מפרופ' רוני פז או ממדרשת פיינברג.

הקורס 'נושאים מתקדמים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית' מאושר ללומדים כימיה.

סטודנט הרוצה ללמוד קורס מאלו שלא אושרו יידרש להמציא אישור פרטני על שהקורס יוכר לו כחלק מתכנית הלימודים.

 


2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.


3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.


4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים.

Top