מחירון

על המחירים יש תוספת של 10-20% תקורה, על פי דרישות האוניברסיטה העברית
Prices have an additional overhead of 10-20% according to requirements of the Hebrew university

מחירון הוראה

מחירון הוראה לקורסים, כנסים וסדנאות, ופעילויות הוראה
קורס אוניברסיטאי1, כנס, סדנאפעילות בתי-ספר, מתנ"סים2
פרטיםמהארץמחו"למהצפוןמאילת/חבל אילות
דמי-שימוש באולם הרצאות לאדם ליום4 + חדר מחשבים בלבד 30 44 10 5
דמי-שימוש בתשתיות המכון לאדם ליום3 (כולל שימוש במעבדות, אולם הרצאות, מחשבים וציוד שנירקול) 50 66 10 5
לינה במעונות (מחיר לאדם ללילה) 100 150 55 55
שירותי סירה עד שעה (כולל דלק + משיט) 220 385 220 165
שירותי סירה עד 3 שעות (כולל דלק + משיט) 440 770 275 165
שירותי סירה עד 6 שעות (כולל דלק + משיט) 715 1265 440 275
הפלגה בספינת המחקר - עד 4 שעות 4950 9900 4950 3300
הפלגה בספינת המחקר - עד 8 שעות 6050 12100 6050 4400
צלילה רגילה 17 28 -
צלילת מבחן 80 130 -
ציוד שנירקול 17 28 -
1 בקורסים אוניברסיטאיים/קורסים מחו"ל - מרכזי קורסים ומדריכים, עד 3, אינם מחויבים בדמי-שימוש בשירותי המכון.
2 בפעילות בתי-ספר/מתנ"סים - מרכזים, מדריכים ומלווים- עד 3, אינם מחויבים בדמי-שימוש ולינה.
3 מינימום דמי שימוש בתשתיות המכון - לפעילות בתי ספר מאילת/חבל אילות - 110 ₪. לפעילות בתי ספר אחרים - 220 ₪.
4 מינימום דמי-שימוש באולם הרצאות + חדר מחשבים בלבד -
   לפעילות בתי-ספר מאילת/חבל אילות - 110 ₪.
   לפעילות בתי-ספר אחרים - 220 ₪. לכנסים/סדנאות - מינימום 825 ₪ (עד 25 אנשים).

מחירון כללי - המכון הבינאוניברסיטאי

מחירון עבור (החיוב על פי סטאטוס המשלם):

* ביטולים של הסירה או של המעונות בהתראה של פחות מיומיים יחוייבו ב 50 ש'ח
שם השירותתעריף
צלילה רגילה + ציוד -
צלילת ניטרוקס -
צלילה טכנית עד 45 מטר 50
O/C 3MIX עד 60מ' 75
O/C 3MIX מ-60 עד 80מ' 400
צלילה מערכת סגורה 100
מערכות סגורות 3MIX 100
צלילת מבחן -
שנירקול -
סירה - הפלגה בודדת עד שעה 100
סירה - עד 3 הפלגות ועד 3 שעות 200
סירה - מעל 3 הפלגות ועד 6 שעות 300
משיט (תוספת של 25% למחיר הסירה) -
משיט בין השעות 18:00-06:00 (תוספת 40% ממחיר הסירה) -
ספינת מחקר - (עד 4 שעות, כולל טעינה ופריקה) 2000
ספינת מחקר - (עד 8 שעות, כולל טעינה ופריקה) 2800
ספינת מחקר - (מעל 8 שעות, תוספת מחיר לשעה או חלק ממנה) 700
ספינת מחקר - התקנת ROV (בפחות משלושה ימי הפלגה) 2000
דמי שימוש יומיים לאדם בתשתיות המכון -
מו"פ/שירותי אחזקה - לשעת עבודה 70
קורס צלילה טכנית בסיסי 1500
קורס צלילה טכנית מתקדם 1500
קורס צלילה טכנית משולב (בסיס + מתקדם) 2700
3Mix - קורס 1750
Rebreathers - קורס 3000
NITROX - קורס -
קורס השתלמות צלילה 1000
טופס הסמכת צלילה 135
לינה במעונות - ללילה לאדם 85
לינה בדירה בעיר - שכירות יומית 70
לינה בדירה בעיר - שכירות חודשית (12 לילות ומעלה) 780
לינה בדירה בעיר - שכירות חודשית (15 לילות ומעלה) -
השכרת פנס צלילה 25
אבדן מפתח לוקר צלילה 10
תוספת למלווה צלילה רגילה במכון 160
תוספת למלווה צלילה רגילה מחוץ למכון -
תוספת למלווה צלילה טכנית במכון 330
תוספת למלווה צלילה טכנית מחוץ למכון 660
תוספת למלווה צלילה טכנית מערכות סגורות במכון 700
תוספת למלווה צלילה טכנית מערכות סגורות מחוץ למכון 1400
Top