יצירת קשר

המכון הבינאוניברסטאי באילת
חוף אלמוג
אילת 88103
ישראל
ת"ד 469
טלפון:08-6360111
פקס:08-6374329
iui@mail.huji.ac.il

מזכירות הוראה (קורסים)
טלפון: 08-6360197
פקס: 08-6360193
פקס2דואל: 153-8-6360100
noaede@savion.huji.ac.il

View Larger Map
Top