Upcoming Seminar

Thursday, 13th December 2018 at 12:00

מחקר והוראה
במכון הבינאוניברסיטאי
למדעי הים באילת

אודות המכון


ביקור ות"ת

בתאריך 29 בנובמבר הגיעו כ- 80 עובדי ות"ת .
(הוועדה לתכנון ותקצוב ) לסיור במכון.
בתמונה: מנכ"ל מל"ג-ות"ת מתניהו אנגלמן ועובדי המכון.


הרצאה לקהל הרחב 6/12/2018

בתאריך 6 בדצמבר התקיימה ההרצאה הראשונה
לקהל הרחב לשנת תשע"ט.
ההרצאה מאת ד"ר טלי מס, מאוניברסיטת חיפה, בנושא
"כיצד אלמוגים בונים אבן"

Seasonal flux patterns of planktonic foraminifera in a deep, oligotrophic, marginal sea:
Sediment trap time series from the Gulf of Aqaba, northern Red Sea

Natalie Chernihovsky, Adi Torfstein
and Ahuva Almogi-Labin

...Read More

מר עמנואל ג'ופרה, שגריר האיחוד האירופי בישראל,
וראש משלחת האיוחד האירופי במדינת ישראל, ביקר במעבדה האקולוגית של ריף האלמוגים ובסימולטור של הים האדום במכון הבינאוניברסיטאי למדעי בים באילת ודנו בשיתוף פעולה האפשרי באזור במאמץ לאבטח את מפרץ עקבה כמקלט לשונית האלמוגים

בוקר של בריאות במכון

במסגרת חודש הבריאות העירוני התקיים במכון בוקר בריאות,
אנשי המכון נהנו מפעילות יוגה עם המדריכה זוהר מרנין והרצאה של ההומיאופתית רותם ג'קסון.


המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת מציע את המיקום המושלם ללימוד העולם הימי. חוקרים מהאוניברסיטאות המובילות בישראל ומכל רחבי העולם מגיעים למכון כדי לחקור נושאים שונים במדעי הים. סטודנטים מוצאים הזדמנויות לצלול - תרתי משמע - לתוך עולם מדעי הים, בכיתות הלימוד, במעבדות המחקר ובים, תוך חיבור הלימודים בכיתה לסביבה הימית הנדירה של מפרץ אילת.
Top