מחקר והוראה
במכון הבינאוניברסיטאי
למדעי הים באילת

אודות המכון

הענקת מלגות ע"ש חן אפרת

ב-13 בנובמבר התקיים טקס להענקת מלגות ע"ש חן אפרת
בנוכחות התורמת גב' היידי רוטברג
ובנוכחות משפחת אפרת, פרופ' יאפ ואן ריין,
.חוקרי המכון, תלמידיו ועובדיו
הזוכות בפרס השנה הן:
ג'סיקה בלוורתי, מהמעבדה של פרופ' מעוז פיין
ונטלי צ'רניחובסקי, מהמעבדה של ד"ר עדי טורפשטיין

פרס ברקו

ב-18 באוקטובר התקיים טקס להענקת מלגות ע"ש אורן ברקו
בנוכחות התורמים מטעמה של חברת ז.ו.ק.ו
ובנוכחות משפחת ברקו, פרופ' יאפ ואן ריין,
.חוקרי המכון, תלמידיו ועובדיו
הזוכות בפרס השנה הן:
ג'סיקה בלוורתי, מהמעבדה של פרופ' מעוז פיין
וקורין ג'קובס, מהמעבדה של פרופ' רועי הולצמן.

Seasonal flux patterns of planktonic foraminifera in a deep, oligotrophic, marginal sea:
Sediment trap time series from the Gulf of Aqaba, northern Red Sea

Natalie Chernihovsky, Adi Torfstein
and Ahuva Almogi-Labin

...Read More

מר עמנואל ג'ופרה, שגריר האיחוד האירופי בישראל,
וראש משלחת האיוחד האירופי במדינת ישראל, ביקר במעבדה האקולוגית של ריף האלמוגים ובסימולטור של הים האדום במכון הבינאוניברסיטאי למדעי בים באילת ודנו בשיתוף פעולה האפשרי באזור במאמץ לאבטח את מפרץ עקבה כמקלט לשונית האלמוגים


המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת מציע את המיקום המושלם ללימוד העולם הימי. חוקרים מהאוניברסיטאות המובילות בישראל ומכל רחבי העולם מגיעים למכון כדי לחקור נושאים שונים במדעי הים. סטודנטים מוצאים הזדמנויות לצלול - תרתי משמע - לתוך עולם מדעי הים, בכיתות הלימוד, במעבדות המחקר ובים, תוך חיבור הלימודים בכיתה לסביבה הימית הנדירה של מפרץ אילת.
Top