צוות הניטור

אודות | נתונים זמינים | דוחו"ת | שיטות | צוות הניטור

פרופ' אמציה גנין - מנהל מדעי


מנהל התכנית - ד"ר יונתן שקד


כימיה וביולוגיה, עבודות צלילה - טניה רבלין


אקולוגיה, עבודות צלילה - ענבל אילון


כימיה וביולוגיה, עבודות צלילה - מוריאל דריי


אקולוגיה, עבודות צלילה - ניצן שגב


ביולוגיה, עבודות צלילה - מרק צ'רניחובסקי

Top