רשימת הקורסים

הקורסים של שנת הלימודים תשע"ט  יפתחו להרשמה לקראת אמצע יוני 2018.

מידע על פתיחת ההרשמה יופץ למזכירויות ההוראה של המוסדות להשכלה גבוהה באמצע יוני.

 

 

הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3
שיטות כמותיות באקולוגיה ימית 9-18/5/2018 סגור להרשמה 7 1 * 5 2 4 7 - -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 27/5-1/6/2018 סגור להרשמה 4 * * 4 2 - 4 - -
גיאולוגיה וגיאופיזיקה של הסביבה הימית 3-8/6/2018 סגור להרשמה 4 * * 3 2 3 4 2 3
קורס צלילה מדעית (AAUS) 7-16/10/2018 סגור להרשמה - * * - - - ** - -
זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות 21-30/10/2018 סגור להרשמה 6 1 * 5 3 4 6 4 3
ביולוגיה של אלמוגים 31/10-9/11/2018 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - 3
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 11-16/11/2018 סגור להרשמה 4 1 2 3 2 3.5 4 2 3
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת מחזור 1 18-27/11/2018 סגור להרשמה 5 * 3 5 2 3.5 5 - 3
שיטות מחקר באוקיאנוגרפיה 16-21/12/2018 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 2 3
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת מחזור 2 (אנגלית) 23/12-1/1/2019 סגור להרשמה 5 * 3 5 2 3.5 5 - 3
סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת 9-18/1/2019 סגור להרשמה 5 * * 4 2 3 4 - 3
הכרת הפלנקטון 3-8/3/2019 סגור להרשמה 4 1 3 4 2 3 4 2 3
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 10-15/3/2019 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 - 3
פלאו-אוקיאנוגרפיה 24/3-2/4/2019 סגור להרשמה 4 * * - 2 3 3 - -
מיקרוביולוגיה ימית 7-16/4/2019 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - -
פוטוסינתזה ימית 28/4-7/5/2019 סגור להרשמה 6 1 3 5 3 3 6 - 3
נושאים נבחרים בביולוגיה של דגים 12-17/5/2019 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 - 3
גיאולוגיה וגיאופיזיקה של הסביבה הימית 19-24/5/2019 סגור להרשמה 4 * * 3 2 3 4 2 3
נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי 26-31/5/2019 סגור להרשמה 3 * 3 3 1.5 - 3 - -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 2-7/6/2019 סגור להרשמה 4 * * 4 2 - 4 2 -

1. מכון ויצמן למדע

כל הקורסים המקנים נקודת זכות אחת (1), להוציא 2 הקורסים המפורטים בהמשך, מאושרים ללומדים מדעי החיים (ביולוגיה וביוכימיה). הקורס 'התנהגות וחושים של בעלי חיים בשונית האלמוגים' מאושר רק לתלמידים במסלול מדעי המח או לאלו שעבודת המחקר שלהם עוסקת ישירות בנושאים הנלמדים בקורס בכפוף להמצאת אישור פרטני מפרופ' רוני פז או ממדרשת פיינברג. סטודנט הרוצה ללמוד קורס מאלו שלא אושרו יידרש להמציא אישור פרטני על שהקורס יוכר לו כחלק מתכנית הלימודים.

תלמידי כימיה המעוניינים להירשם לקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי יידרשו להמציא אישור פרטני מועדת ההוראה בכימיה כדי שהקורס יוכר להם כחלק מתכנית הלימודים, על ידי פניה בכתב לרכזת הקורסים במדרשת פיינברג. נקודות הזכות יקבעו על ידי נציג ועדת ההוראה- כל מקרה לגופו.


2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.


3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.


4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים.

Top