רשימת הקורסים

הקורסים של סמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ז סגורים להרשמה. 

ההרשמה לקורסים של שנת הלימודים תשע"ח תיפתח בתחילת חודש יולי.

 

 
הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3
ביוגיאוכימיה איזוטופית ימית-Marine Isotope Biogeochemistry (באנגלית) 2-7/7/2017 סגור להרשמה 4 * * 3 - 2 3 2 -
ביולוגיה של אלמוגים 22-31/10/2017 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - 3
השתלמות צלילה 1-10/11/2017 סגור להרשמה - - * - - - - - -
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 12-17/11/2017 סגור להרשמה 4 1 2 3 2 3.5 4 2 3
ננו-מזרקים במדוזות ואלמוגים- מערכת הזרקה בת 700 מיליון שנה 26/11-1/12/2017 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 2 3
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת מחזור 1 3-12/12/2017 סגור להרשמה 5 * 3 5 2 3.5 5 - 3
הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת מחזור 2 (באנגלית) 24/12-2/1/2018 סגור להרשמה 5 * 3 5 2 3.5 5 - 3
הכרת הפלנקטון 7-12/1/2018 סגור להרשמה 4 1 3 4 2 3 4 2 3
סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת 17-26/1/2018 סגור להרשמה 5 * * 4 2 3 4 - 3
מיקרוביולוגיה ימית 20-29/3/2018 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - -
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 8-13/4/2018 סגור להרשמה 4 * * 4 2 3 4 - 3
פלאו-אוקיאנוגרפיה 22-27/4/2018 סגור להרשמה 4 * * - 2 3 3 2 -
שיטות כמותיות באקולוגיה ימית 9-18/5/2018 סגור להרשמה 7 1 * 5 2 4 7 - -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 27/5-1/6/2018 סגור להרשמה 4 * * 4 2 - 4 - -
גיאולוגיה וגיאופיזיקה של הסביבה הימית 3-8/6/2018 סגור להרשמה 4 * * 3 2 3 3.5 2 3

1. מכון ויצמן

כל הסטודנטים ממכון ויצמן נדרשים להמציא אישור מנחה להשתתפות בקורס.

כל הקורסים המקנים נקודת זכות אחת (1), להוציא 2 הקורסים המפורטים בהמשך, מאושרים ללומדים מדעי החיים (ביולוגיה וביוכימיה).

הקורס 'התנהגות וחושים של בעלי חיים בשונית האלמוגים' מאושר רק לתלמידים במסלול מדעי המח או לאלו שעבודת המחקר שלהם עוסקת ישירות בנושאים הנלמדים בקורס בכפוף להמצאת אישור פרטני מפרופ' רוני פז או ממדרשת פיינברג.

הקורס 'נושאים מתקדמים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית' מאושר ללומדים כימיה.

סטודנט הרוצה ללמוד קורס מאלו שלא אושרו יידרש להמציא אישור פרטני על שהקורס יוכר לו כחלק מתכנית הלימודים.

 

2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.

3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.

4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים.

Top