לוח שנה הזמנות

סוגי שירותיםתצוגת שעות
תצוגת תאריכים
תאריך התחלה

 
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
25/04/2017
26/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
30/04/2017
01/05/2017
22521 - סירות
08:0016:00
ברכה פרסטיי
21659 - ספינת המחקר
09:0016:00
ענבל אילון
עמנואל ססטיארי
שוקי אייזיקס
22821 - צלילות
09:3010:15
רונן ליברמן
רעות ונגר
22522 - סירות
08:0012:00
ברכה פרסטיי
21861 - ספינת המחקר
09:0012:00
מיגל פראדה
22803 - צלילות
09:0011:00
עופרי מן
ג'ני טיניאקוב
22816 - צלילות
10:3011:30
אלעד רחמילוביץ
דור שפי
22327 - ספינת המחקר
08:0016:00
ספי ברוך
22472 - סירות
09:0012:00
ענבל אילון
מרק צ'רניחובסקי
22725 - סירות
12:0015:00
אליס מטלון
עמנואל ססטיארי
22417 - סירות
08:0009:00
ברכה פרסטיי
21363 - ספינת המחקר
08:3016:30
עדי טורפשטיין
ספי ברוך
עמנואל ססטיארי
שוקי אייזיקס
22797 - ספינת המחקר
08:0016:00
אסף ריבלין
22801 - סירות
08:0011:00
אליס מטלון
Top