לוח שנה הזמנות


סוגי שירותיםתצוגת שעות
תצוגת תאריכים
תאריך התחלה

 
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
24/01/2019
25/01/2019
26/01/2019
27/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
27858 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
גיל קופלוביץ
עידן דסקל
דני שמואל
אסף ריבלין
27859 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
גיל קופלוביץ
עידן דסקל
דני שמואל
אסף ריבלין
28180 - ספינת המחקר
08:00 - 15:00
עידן דסקל
עמנואל ססטיארי
אסף ריבלין
ניטור .
28158 - סירות
09:00 - 11:00
יונתן ארז
28068 - סירות
08:00 - 11:00
לילך רייכמן
26256 - ספינת המחקר
08:30 - 16:30
עדי טורפשטיין
עידן דסקל
עמנואל ססטיארי
שוקי אייזיקס
Top