במדיה

Coral reefs in the Gulf of Aqaba may survive global warming

Red Sea's coral reef could be key in saving dying reefs

Top