Seminar Details

הבהלות לציד של חיות בר היבטים חברתיים, תרבותיים ואקולוגים של הציד המסחרי בארה"ב במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה

Date

31/01/2013

Lecturers

אורי כץ - מחלקת היסטוריה, אוניברסיטה תל אביב

AbstractTo Seminar List
Top